Ponuka ambulancie

Ponúkame vám:

 • kompletné poradenstvo, diagnostiku a terapiu narušenej komunikačnej schopnosti:
 • artikulácie
 • hlasu
 • sluchu
 • plynulosti (zajakavosť, brblavosť)
 • špecifických porúch učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia)
 • narušenej komunikačnej schopnosti sprevádzajúcich iné ochorenia, postihnutia alebo narušenia

 

 • logopedické poradenstvo, diagnostiku a terapiu narušenej komunikačnej schopnosti aj  v nemeckom jazyku
 • odbornú supervíziu pod vedením Prof. PhDr. V. Lechtu, PhD. – zakladateľa katedry logopédie a prvého profesora logopédie na Slovensku
 • montessoriovskú terapiu
 • psychoterapiu pod supervíziou cetifikovaného psychoterapeuta